Fundació Amés

Amés és una entitat prestadora de serveis socioeducatius adreçats a la infància, l’adolescència i col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Fundació Amés

Què fa la Fundació Amés?

AMÉS va néixer l’any 2005 com una associació, i es va mantenir fins a l’any 2021, on es va decidir que passaria a ser una FUNDACIÓ.
Amés és una entitat prestadora de serveis socioeducatius adreçats a la infància, l’adolescència i col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Comptem amb diferents àrees. Una focalitzada en l’atenció a la infància i adolescència, seguida d’una altra centrada en potenciar l’emancipació dels nostres i les nostres joves.
Per altra banda, tenim un departament encarregat de desenvolupar projectes socioeducatius i per últim una àrea dedicada a la formació de professionals de l’oci i el temps lliure.
La inclusió, la promoció hàbits saludables i la cultura de la pau són els valors en què es basen els objectius pedagògics definits al nostre projecte.
La fundació Amés compta amb nombrosos professionals compromesos amb els objectius esmentats que lluiten cada dia per millorar el funcionament de l’entitat i donar una resposta adequada als nostres usuaris.

Misió

Fomentar la igualtat d’oportunitats per a tots aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat respecte a la resta de membres de la nostra societat, fent especial èmfasi en els col·lectius de nens/es, joves, persones amb diversitat funcional i gent gran.

visió

Volem qeu la nostra entitat tingui més repercussió dins l’àmbit social, educatiu i esportiu a Mallorca, arribant a ser un referent a la nostra tasca. Per això assumirem els reptes necessaris i ens adaptarem a les demandes social de cada moment.

Valors

Igualtat d’oportunitats
Hàbits saludables
Formació
Oci saludable
Inclusió social i educativa

Xarxes i Federacions

Amb la intenció de col·laborar, ampliar i compartir coneixements amb la resta d’entitats del tercer sector de Mallorca i la resta d’Espanya, la Fundació Amés forma part de diferents xarxes i federacions com serien:

La FEIAB, “Federació d’entitats d’atenció a infància i adolescència de Balears”.

Aquesta federació aplega una dotzena d’entitats que gestionen un total de 249 places residencials, a més d’altres projectes d’intervenció comunitària.

La Unac

Aquesta federació neix el 1981 amb la intenció de representar els interessos dels persones amb discapacitat així com de les seves famílies i els professionals que treballen a la seva atenció.

Red, Jóvenes e inclusión

Som un grup d’organitzacions d’acció social que treballen i investiguen junts per millorar la intervenció amb la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat.
Aquesta xarxa amb seu a Santiago de Compostela, agrupa entitats socials de tot el territori espanyol, amb un màzim de dues entitats per comunitat autònoma, i elabora documents, projectes i actuacions a favor dels i les joves extutelats/des, que tot i ser més grans necessiten un suport.

FUNDACIÓ AMÉS PARTICIPA

Entitats i empreses col·laboradores